Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan ArcAroma och OptiFreeze

Pressmeddelande 18 maj 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) (Nasdaq First North Growth Market: OPTI) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) och OptiFreeze.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen fredagen den 21 maj 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer ArcAroma att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till OptiFreeze.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i ArcAromas aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i ArcAroma erhålls 0,50 nya aktier i OptiFreeze. ArcAromas aktieägare beräknas erhålla aktier i OptiFreeze, dvs. fusionsvederlaget, den 25 maj 2021. ArcAromas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner den 27 maj – 4 juni 2021. ArcAromas aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av fusionen.

Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

E-post: johan.mollerstrom@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspännings-generator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma inleder industriell utvärdering av oliveCEPT® för framställning av avokadoolja hos kund i Sydafrika

Pressmeddelande 2021-05-17

ArcAroma AB (publ) inleder en industriell utvärdering av oliveCEPT® för framställning av kallpressad avokadoolja hos en kund i Durban, Sydafrika. Utvärderingen pågår under hela skördesäsongen, från juni fram till mitten av november i år. Under perioden utvärderas enhetens effektivitet i produktion utifrån uppnådd extraktionsmängd och slutproduktens kvalitet. Kunden kommer att köpa enheten till ett rabatterat pris om 2 MSEK när prestanda har uppnåtts.

– Vi ser med glädje fram emot en ny kundrelation inom en för oss utvidgad marknad. Framställningen av avokadoolja är ett naturligt applikationsområde för oss, där vår oliveCEPT® kan skapa något helt unikt. Vi vill bevisa för marknaden att vi kan förbättra processen med en halvering av processtiden  samtidigt som vi höjer kvaliteten och smakupplevelsen av den kallpressade avokadooljan, säger Johan Möllerström, CEO ArcAroma.

Att utvinna högkvalitativ olja från mogna avokados bygger på en mekanisk extraktionsprocess, som på många sätt påminner om extraktionen av olivolja, med undantaget om ytterligare steg för att ta bort skalet och kärnan från avokadon. Extra Virgin kallpressad avokadoolja anses vara mycket hälsosamt och dess konsumtion ökar kraftigt i många delar av världen. Därför är de flesta paketeringsanläggningar för färsk avokado numera utrustade med extraktionslinjer som producerar avokadoolja. Med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 5,6 procent så beräknas marknaden för avokadoolja uppgå till 575,5 miljoner dollar år 2025 enligt TechNavio, drivet av ett stigande pris.

– Genom att placera vår oliveCEPT® efter krossen men före malaxering, är vår målsättning att kunna reducera malaxeringstiden med upp till 50 procent – samtidigt som den kallpressade avokadooljans kvalitet och smak förbättras avsevärt, avslutar Johan Möllerström, CEO ArcAroma.    

Utvärderingsavtalet i Durban, Sydafrika har hanterats genom ArcAromas lokala distributör. Kunden har efter utvärderingsperiodens slut en möjlighet att köpa en oliveCEPT® ODIN efter sex månaders utvärderingsperiod. En lyckad utvärdering blir en viktig referens att lyfta fram gentemot en stor marknad med liknande avokadofabriker som är belägna i Syd- och Östafrika, Central- och Latinamerika, Australien och Nya Zeeland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAromas VD förvärvar resterande aktier av PL Holding

Pressmeddelande 2021-04-26

PL Holding AB har sedan årsskiftet minskat sitt innehav om 500 500 aktier i ArcAroma och den 23/4 sålde PL Holding de resterande 91 424 aktierna till Johan Möllerström, VD i ArcAroma. Johan Möllerström gör förvärvet via eget bolag och kontrollerar efter förvärvet 2 014 757 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 16,23 procent.  

Det innebär att PL Holding har avvecklat sitt innehav om 500 500 sedan årsskiftet där 409 076 aktier har sålts över marknaden och de sista 91 424 aktierna såldes i fredags till Johan Möllerström. Johan Möllerström har sålt 20 000 aktier vidare till styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist på samma villkor. PL Holdings huvudägare Pär Henriksson har efter affären 103 500 aktier privat i ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Aktierna i ArcAroma avnoteras och sista dagen för handel är den 18 maj 2021

ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) har genom pressmeddelande den 20 april 2021 kommunicerat att ArcAroma, som ett led i pågående fusion mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma, har ansökt om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market segment.

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att godkänna ArcAromas ansökan om avnotering av aktierna i ArcAroma samt beslutat, under förutsättning av att Bolagsverket den 18 maj 2021 lämnar tillstånd att verkställa fusionen mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma, att sista dag för handel ska vara den 18 maj 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 16:45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspännings-generator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Offentliggörande av tidplan avseende fusionen med OptiFreeze

ArcAroma ansöker om avnotering av sin aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market segment och offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med OptiFreeze

ArcAroma AB:s (publ) (”ArcAroma”) styrelse har beslutat att ansöka om avnotering av ArcAromas aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market segment. Exakt datum för sista handelsdag kommer att meddelas så snart ArcAroma fått bekräftelse avseende detta från Nasdaq. ArcAroma informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 21 maj 2021.

Den 5 mars 2021 godkände extra bolagsstämmor i ArcAroma respektive OptiFreeze den av styrelserna antagna fusionsplanen. Bolagstämman i OptiFreeze beslutade även om emission av fusionsvederlaget till ArcAromas aktieägare i enlighet med fusionsplanen, innebärande att en aktie i ArcAroma byts mot 0,50 nya aktier i OptiFreeze i samband med slutförandet av fusionen.

OptiFreeze har hos Bolagsverket ansökt om tillstånd att verkställa fusionen, och tillstånd förväntas erhållas den 18 maj 2021. Sammanslagningen av OptiFreeze och ArcAroma genomförs sedan när Bolagsverket registrerar fusionen och ArcAroma upplöses, vilket förväntas ske den 21 maj 2021. Se preliminär tidplan nedan.

Preliminär tidplan:

17 maj 2021

Sista dag för handel i ArcAromas aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market segment (föremål för Nasdaqs beslut).

18 maj 2021

Bolagsverket ger tillstånd att verkställa fusionsplanen.

18–19 maj 2021

OptiFreeze ansöker om registrering av fusionen hos Bolagsverket.

21 maj 2021

Bolagsverket registrerar fusionen och ArcAroma upplöses.

Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i OptiFreeze på Nasdaq First North Growth Market.

25 maj 2021

ArcAromas aktieägare erhåller aktier i OptiFreeze, dvs. fusionsvederlaget.

27 maj – 4 juni 2021

ArcAromas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 08.45 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspännings-generator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Kategorier
Aktuellt Press

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om wineCEPT

ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 12 som handlar om wineCEPT®.

Sammanfattning av aktieägarbrevet:

 • wineCEPT för extraktion till vitt vin kan öka mängden druvjuice med 12 – 15 procentenheter.
 • wineCEPT för extraktion kan öka mängden polyfenoler med 52 – 85 procent och även mängden antioxidanter och färgämnen.
 • wineCEPTplus för förlängd hållbarhet kan användas för att styra fermenteringsprocessen och minska mängden sulfiter väsentligt.
 • wineCEPTplus för framställning av naturviner som är goda och som inte har några sulfiter tillsatta överhuvudtaget kan bli en intressant nischmarknad.
 • Bedömning av marknadspotentialen indikerar en marknad motsvarande 30 000 wineCEPT av storlek ODIN, vilket motsvarar 90 miljarder kronor.
 • En maskin wineCEPT har en livslängd på cirka 10 år. Om ArcAroma kan nå 10 procent av bedömd marknadspotential kan det ge årlig maskinförsäljning på 900 miljoner kronor och på sikt nästan lika mycket i eftermarknadsintäkter per år.

Ladda ner hela aktieägarbrevet här:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.Mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma starts the development of the next generation of CEPT®-systems

Press release 2021-03-19

ArcAroma starts the development of the next generation of CEPT®-systems

The product development of a new generation of CEPT® systems has begun. Already during the summer of 2021, the first prototypes are expected to be ready for industrial evaluation. The complete CEPT®7 system will be available for continuous delivery during Q1 2022. ArcAroma´s new generator will be suitable for customer segments in need of very high capacity. The new generation will include several patented solutions in power control and chamber design.

“With the new Generator System 7, we will be able to address markets such as very high volume producers of juice and also high energy applications such as the dairy industry. The new platform will also help to extend the capacity of OptiDry and other OptiFreeze applications. The current Generator System 6 fits well in its current segment and will continue to be sold. We believe the new generator system will open up completely new markets for us, and accelerate the growth of ArcAroma”, says Johan Möllerström CEO ArcAroma AB.

The new Generator CEPT®7 will be using a newly developed High Voltage Architecture (patent pending), catering to customer segments in need of a more intense treatment or very high capacity. The generator will also have improvements to increase the usability, efficiency and scalability.

For more information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech.

ArcAroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.sewww.arcaroma.com

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma startar utvecklingen av nästa generation CEPT®-system

Pressmeddelande 2021-03-19

ArcAroma startar utvecklingen av nästa generation CEPT®-system

Produktutvecklingen av en ny generation CEPT®-system har påbörjats. Redan under sommaren 2021 förväntas de första prototyperna vara färdiga för industriell utvärdering. Det kompletta CEPT®7-systemet kommer att vara tillgängligt för kontinuerlig leverans under Q1 2022. ArcAromas nya generator kommer att möta behovet från kundsegment som kräver mycket hög kapacitet. Den nya generationen kommer att innehålla flera patenterade lösningar för effektstyrning och kammardesign.

”Med nya generatorsystem 7 kommer vi att kunna rikta in oss mot marknader med högvolymproducenter av juice och energikrävande applikationer såsom mejeriindustrin. Den nya plattformen kommer också att bidra till att utöka kapaciteten för OptiDry och andra OptiFreeze-applikationer. Nuvarande generatorsystem 6 passar bra in i sitt nuvarande segment och kommer att fortsätta att säljas. Vi är övertygade om att det nya generatorsystemet kommer att öppna upp helt nya marknader för oss och accelerera ArcAromas tillväxt”, säger Johan Möllerström VD ArcAroma AB.

Nya generatorsystem CEPT®7 kommer att använda ett nyutvecklat system för högspänning (patentsökt) för att tillgodose kundsegment som är i behov av mer intensiv behandling eller mycket hög kapacitet. Generatorn kommer också att innehålla förbättringar som ökar användbarheten, effektiviteten och skalbarheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaraoma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma uppnår tekniskt genombrott inom världsmarknad för hälsodrycker – kallpressat grönt te

Pressmeddelande 2021-03-18

ArcAromas applikation juiceCEPT® som utvecklats för behandling av frukt- och grönsaksjuicer, har nu utvärderats i samband med framställning av kallpressat grönt te. Tester i ArcAromas eget labb visar att kallbryggningstiden kan reduceras från 24 timmar till 30 minuter med hjälp av CEPT® – med bibehållna antioxidativa egenskaper.

– Att vi kan påvisa så många positiva effekter genom vår behandling av kallpressat grönt te är utan tvekan en framgång för juiceCEPT®. Vår utvärdering visar att vi kan reducera kallbryggningstiden markant, samtidigt som vi bibehåller den naturliga smaken och alla välgörande antioxidanter. Marknaden för kallpressat grönt te har stor potential och vårt nya applikationsområde har redan tagits emot med stort intresse, inte minst i Kina, säger Johan Möllerström, VD ArcAroma.

Te är den dryck i världen som konsumeras mest efter vatten – över två miljarder koppar te dricks varje dag. Den globala te-marknaden omsatte 2018 över 52 miljarder USD och förväntas överstiga 81 miljarder USD år 2026. I Kina, som är världens största marknad för grönt te, konsumeras cirka 300 000 ton grönt te per år.

ArcAromas CEPT®-teknologi har visat sig ha flera positiva effekter på kallbryggnings-processen för grönt te. Grönt te skiljer sig från andra sorters te eftersom det inte fermenteras eller värms upp, vilket gör att tebladens vitaminer, anitoxidanter och positiva egenskaper bevaras. ArcAromas utvärdering sammanfattas med följande:

 • Extraktion av polyfenoler  > 500 mg/liter
 • Förbättrad extraktion av vitamin C              
 • Mindre bittra tanniner extraheras
 • Teets naturliga smak, aromer och söthet bibehålls
 • Kallbryggningstiden reduceras från 24 timmar till 30 minuter
 • Behandlingen tillför minimal temperaturökning på högst 6°Celsius

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma achieves technological breakthrough in world market for health drinks – cold-pressed green tea

Press release 2021-03-18

ArcAroma’s juiceCEPT® application, which was developed for the treatment of fruit and vegetable juices, has now been evaluated as an improving part of the production of cold-pressed green tea. Tests in ArcAroma’s own lab show that the cold brewing time can be reduced from 24 hours to 30 minutes by using CEPT® – with retained antioxidant qualities.

– We are proud that we can demonstrate so many positive effects by using our treatment on cold-pressed green tea – it is a success for juiceCEPT®. Our evaluation shows that we can significantly reduce the cold brewing time, while maintaining the natural taste and all the positive qualities from the antioxidants. The market for cold-pressed green tea has great potential and our new application area has already been received with great interest, not least in China, says Johan Möllerström, CEO of ArcAroma.

Tea is the drink most consumed in the world after water – over two billion cups of tea are consumed every day. The global tea market had sales of more than USD 52 billion in 2018 and is expected to exceed USD 81 billion by 2026. In China, which is the world’s largest market for green tea, approximately 300,000 tonnes of green tea are consumed per year.

ArcAroma’s CEPT® technology has been shown to have several positive effects on the cold brewing process for green tea. Green tea differs from other types of tea in that it is not fermented or heated, which means that the tea leaves’ vitamins, antioxidants and positive qualities are preserved. ArcAroma’s evaluation is summarized as follows:

• Extraction of polyphenols > 500 mg / liter

• Enhanced extraction of Vitamin C

• Less bitter tannins are extracted

• The tea’s natural taste, aromas and sweetness are maintained

• Cold brewing time is reduced from 24 hours to 30 minutes

• The treatment adds a minimal temperature increase of no more than 6° Celsius

For more information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech.

ArcAroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.sewww.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se