Aktieägarbrev

Aktieägarbrevet har som målsättning att komplettera informationen i regulatoriska pressmeddelanden. Varje Aktieägarbrev har ett fokusområde inom en viss applikation som tema. Nedan hittar ni hittills publicerade aktieägarbrev: