Fusion

Den 21 maj 2021 fusionerades ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) och bildade det nya bolaget OptiCept Technologies.

Styrelsen för ArcAroma AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund, och styrelsen för Optifreeze AB (publ), ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund, har träffat överenskommelse om fusion mellan ArcAroma och Optifreeze enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) (”Fusionen”). Fusionen ska ske genom absorption med Optifreeze som övertagande bolag och ArcAroma som överlåtande bolag. Det sammanslagna bolag som blir resultatet av Fusionen refereras till som ”OptiCept” häri. ArcAroma upplöses automatiskt till följd av Fusionen.

sv_SESV