Varför Investera i OptiCept Technologies?

Ta del av en hållbar investering!

OptiCept och dess teknologi står på tre tydliga pelare. Hållbarhet, Kundnytta och Konsumentnytta. Hållbarhet är djupt förankrat i alla våra processer. 

Vi befinner oss just nu i en mycket spännande utvecklingsfas och står vid randen av flera kommersiella genombrott. Följ med oss på resan från utveckling till etablering!

Hållbar investering

Hållbarhet är djupt förankrat i alla våra processer. OptiCept fokuserar kontinuerligt på samtliga tre huvudområden inom ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

Vi är övertygade om att den bästa avkastningen för aktieägarna kommer från att investera i ett hållbart och mångsidigt företag. Vi som företag prioriterar att arbeta med andra företag som tar hänsyn till de långsiktiga effekterna på ekonomi, samhälle och miljö. Våra högteknologiska lösningar gör att livsmedels- och blomsterindustrin kan bli mer hållbar till ekonomisk vinst och ge konsumenten en bättre produkt.

OptiCept är välpositionerade i en värld som gör en historisk omställning

Vi bevittnar nu en historisk förändring i världen, stora hållbara  investeringar görs i grön-teknologi och omfattande åtgärder genomförs globalt för att skapa en mer hållbar värld. Detta sker inte minst inom livsmedelssektorn där nya teknologier implementeras. Även skogs- och växtindustrin genomför denna förändring. OptiCept teknologi ska vara en bidragande och inom vissa segment en drivande kraft i denna gröna omställning. 

Världen förändras, och vi är en del av den förändringen.

Ekonomiska incitament för våra kunder

Att ställa om till mer hållbara processer är värdefullt i sig, men vi är övertygade om att, kan vi dessutom erbjuda ekonomiska vinningar för våra kunder är lösningen än mer attraktiv. Vår teknologi bidrar inte enbart till minskad påverkan på miljö och klimat utan bidrar också till flera ekonomiska fördelar för våra kunder så som; ökad extraktion, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalité.

Diversifiering

 OptiCept två teknologi-plattformar är moduluppbyggda, innebärande att teknologin kan appliceras med god effekt inom flera områden och vi kan gå från utveckling till marknad i högt tempo. Inom livsmedel kan CEPT-behandling appliceras inom olivoljeproduktion, juice, dehydrering av grönsaker och frukt, vin, havremjölk, m.m. Inom växtsegmentet kan OptiBoost-teknologin appliceras inom snittblommor, krukväxtssticklingar och skogssticklingar. Utveckling av nya applikationsområden pågår ständigt. 

Detta ger oss tillgång till en global och unikt diversifierad marknad såväl geografiskt som fördelat på bransch. Det är en styrka som dels ger bolaget expansionsmöjligheter, dels eliminerar risk vid ogynnsam utveckling avseende specifika industrier, prisutveckling, geografier, politiska beslut, etc.  

Skalbarheten i bolaget är således potentiellt mycket hög. 

 

 

CEPT®

Pulserande elektriska fältsteknik för livsmedelsprodukter.


OptiBoost®

Vakuuminfusionsteknik för behandling av snittblommor och sticklingar.startegi växande marknad@2x

En stark och tydlig strategi inom växande marknader

OptiCept har en tydlig strategi för att göra vår hållbara teknik till industristandard. Vi arbetar aktivt med de applikationer som ligger närmst positivt kassaflöde och inom övriga segment skapar vi partnerskap med globala nyckelkunder som kan påverka hela industrin.

Affärsmodellen är flexibel för att möta olika kunders behov, OptiCept erbjuder såväl en royaltymodell som sänker tröskeln för företag att investera i tekniken, men även traditionell försäljning där detta är mer gynnsamt.

Mer om oss - vision, strategi , mål

Bolaget utvecklar produkter för livsmedels-och växtindustrin. Högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt.

Vem är vi?

OptiCept Technologies AB, org.nr 556844-3914, är verksamt på marknaden för Food & Plant Technology. Bolaget utvecklar produkter för livsmedels-och växtindustrin. Högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt.  

OptiCept optimerar biologiska processer – Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen.

OptiCept är resultatet av en längre tids forskning vid Institutionen för livsmedelsteknik i Lund. 

Vad är vår vision?

OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Hållbar Investering

Strategi

Bolagets strategi är att, med utgångspunkt i bolagets teknologiplattformer, utveckla applikationer anpassade till attraktiva globala marknadssegment inom FoodTech och PlantTech där kundnyttan möjliggör tillväxt och framtida lönsamhet. Bolaget bedriver egen försäljning och samarbetar där det är lämpligt med lokala partners i olika geografiska marknader.

Mål

OptiCepts vill bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. OptiCept vill uppnå detta genom att etablera en global kundstock som föstår värdet av hållbar investering, och driva samt utveckla framtidens hållbara teknologier för livsmedels- och växtindustrin. Målsättningen är att nå tillväxt, lönsamhet och positivt kassaflöde med utgångspunkt i alla existerande teknikplattformar och där försäljningen har kommit igång. Målsättningen är också att parallellt ta fram applikationer för andra områden där teknologierna kan nyttjas och marknadsmässiga och kostnadsmässiga synergier uppnås utifrån de gemensamma teknologieplattformerna.

Våra partners

Vill du veta mer om Aktien?

Du kan läsa mer om OptiCept Technologies hos Avanza och Nordnet här: 

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.

A Title

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se