OptiCept Technologies ledningsgrupp

Ledningen i OptiCept Technologies utgörs av den verkställande direktören, samt CFO, CCO, COO och Head of Technical Service and Support.

Nedan följer information om koncernledningens ålder, befattning, utbildning, annan relevant erfarenhet, aktuella uppdrag, avslutade bolagsengagemang under de senaste fem åren och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Bolaget. Uppdrag i dotterbolag inom Koncernen har exkluderats.

Thomas Lundqvist

VD

Född 1969, verkställande direktör sedan 2022.

Utbildning: Executive MBA från EFL, vid Lunds Universitet och civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Global Service Director, Ecolean AB, Operations Director, John Bean Technologies AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Fredrik Sundberg CCO Planttech, OptiCept Technologies

Fredrik Sundberg

CCO PlantTech

Född 1971, CCO sedan 2023.

Utbildning: Studier i ekonomi på högskola.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Regionchef Skandinavien, EuroFlorist, Regionchef Centraleuropa, EuroFlorist

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Déspina Georgiadou Hedin, CFO, OptiCept Technologies

Déspina Georgiadou Hedin

CFO

Född 1986, CFO sedan 2023.

Utbildning: M.Sc. i Business & Economics från Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): CFO, Ascelia Pharma AB, CFO och HR-chef, Bioglan AB

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Fredrik Cedmert

Fredrik Cedmert

COO

Född 1967, COO sedan 2021.

Utbildning: Studier i ekonomi och juridik på högskola.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): COO ArcAroma AB (publ).

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Katarzyna Dymek, Head of applications, OptiCept

Katarzyna Dymek

Head of applications

Född 1986, Head of Applications sedan 2024.

Utbildning: PhD i livsmedelsteknik från Lunds universitet

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): R&D Manager, OptiFreeze AB, Process Development Director, OptiCept.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Hanshenric Carenborn, Head of technology, OptiCept

Hanshenric Carenborn

Head of Technology

Född 1977, Head of technology sedan 2024.

Utbildning: Civilingenjör i tillämpad fysik och elektroteknik vid Linköpings tekniska universitet

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Product Development, OptiCept, CTO, ArcAroma AB (publ).

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Adeel Khan

CHIEF TECHNICAL SERVICE & SUPPORT

Född 1989, Head of Technical Support & Service sedan 2022.

Utbildning: Master’s i electrical engineering från University of Management & Technology Lahore i Pakistan.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): System specialist, Ecolean Pakistan, Technical Coordinator och Global Manager Technical Support vid Ecolean AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se