OptiCept Technologies ledningsgrupp

Ledningen i OptiCept Technologies utgörs av den verkställande direktören, samt CFO, CTO, COO och Head of Technical Service and Support.

Nedan följer information om koncernledningens ålder, befattning, utbildning, annan relevant erfarenhet, aktuella uppdrag, avslutade bolagsengagemang under de senaste fem åren och innehav av aktier och aktierelaterade instrument i Bolaget. Uppdrag i dotterbolag inom Koncernen har exkluderats.

Thomas Lundqvist

VD

Född 1969, verkställande direktör sedan 2022.

Utbildning: Executive MBA från EFL, vid Lunds Universitet och civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Global Service Director, Ecolean AB, Operations Director, John Bean Technologies AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Thomas Lundqvist 24 268 aktier och 52 658 teckningsoptioner.

Henrik Heringslack

CTO

Född 1976, CTO sedan 2022.

Utbildning: M.sc. i Mechanical Engineering vid Högskolan i Kristianstad, kurser i projektledning från Linnéuniversitetet, kurser i ledarskap och management från Högskolan i Gävle.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Senior Manager, Vestas, Engineering Manager, Axis, R&D manager, Axis Shanghai.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Henrik Heringslack 1 121 aktier samt 20 106 teckningsoptioner.

Tomas Andersson

Interim CFO

Född 1965, Interim CFO sedan 2023.

Utbildning: Internationell ekonomi (Tyska) från Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren)Interim CFO på Transtema Danmark Aps, Interim CFO på NORD DDB, Interim CFO på AddPro, Interim Group Financial Controller på Heatex AB  

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): –

Fredrik Cedmert

Fredrik Cedmert

COO

Född 1967, COO sedan 2021.

Utbildning: Studier i ekonomi och juridik på högskola.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): COO ArcAroma AB (publ).

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Per dagen innehar Fredrik Cedmert 13 268 aktier samt 70 400 teckningsoptioner.

Adeel Khan

CHIEF TECHNICAL SERVICE & SUPPORT

Född 1989, Head of Technical Support & Service sedan 2022.

Utbildning: Master’s i electrical engineering från University of Management & Technology Lahore i Pakistan.

Övriga nuvarande befattningar: –

Tidigare befattningar (senaste fem åren): System specialist, Ecolean Pakistan, Technical Coordinator och Global Manager Technical Support vid Ecolean AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): –

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se