OptiCept Technologies styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. OptiCepts styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Ulf Hagman

Styrelseordförande

Ulf Hagman, född 1963, har både en jordbruks- och företagsekonomisk utbildning. Han har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom blom-, frukt- och grönsaksindustrin. Mellan 2002–2016 arbetade han som finansdirektör hos Euroflorist vilket är Europas största blomsterdistributör. Från 2016 till idag har han arbetat som ledningskonsult samt med olika styrelseuppdrag. Ulf har tidigare varit VD för OptiFreeze AB sedan 2019. Ulf Hagman är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare. Ulf Hagman äger totalt 138 900 aktier i bolaget.

Michael Kester

Styrelseledamot

Född 1955, Michael Kester är idag nybliven pensionär från Syngenta. Michael har en lång karriär inom Syngenta där han började 1979 inom ICI Holland BV. Han började sin karriär inom växtskydd för att sedan utvecklas mot marknadsföring och försäljning. Michael Kester har varit stationerade inom olika geografier inom Syngenta och varit aktiva i ledande positioner för att växa bolaget. Den sista befattningen var som global direktör för ”Flower Seeds” och var medlem i koncernledningen. Michael Kester har en B.Sc. inom Horticulture och en MBA från NIMA. Michael Kester är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare. Michael Kester äger totalt 11 000 aktier i bolaget.

Elisabeth Yllfors

Styrelseledamot

Född 1963, Elisabeth Yllforshar sedan tidigare varit styrelseledamot i OptiFreeze sedan 2017Yllfors driver en konsultfirma specialiserad på affärsutveckling och ledarskap. Yllfors har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har tidigare arbetat som Nordic Marketing Director och CEO på Findus. Hon har även haft ledande befattningar på Unilever och inom Nestlé-gruppen. Elisabeth Yllfors är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare. Elisabeth Yllfors äger totalt 10 000 aktier i bolaget.

Petr Dejmek

Styrelseledamot

Petr Dejmek är född 1945, var sedan 2015 styrelseledamot i OptiFreeze. Dr Dejmek är professor emeritus vid Lunds universitet och är diplomerad ingenjör och doktor i teknik. Han har studerat maskinteknik i forna Tjeckoslovakien, processteknik i Tyskland och livsmedelsteknik i Sverige. Dr Dejmek är den ursprungliga innovatören och upphovsmannen bakom den patenterade teknologin som utgör grunden i OptiFreeze. Dr Dejmek har erfarenhet av produktutveckling på Alfa Laval i Sverige och Danmark, och har varit professor på Lunds Universitet sedan 1989. Han har publicerat över 100 vetenskapliga rapporter. Petr Dejmek är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare. Petr Dejmek äger totalt 315 483 aktier i bolaget.

Anders Hättmark

Styrelseledamot

Anders Hättmark född 1961 har många års erfarenhet av styrelsearbete i flertalet bolag, bland annat i OptiFreeze och ArcAroma. Anders har även lång erfarenhet av affärsutveckling och av att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft för bolag. Han är även en storägare och styrelseledamot i Veg of Lund. Anders Hättmark  är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare. Anders Hättmark äger i nuläget 170 365 aktier i OptiCept Technologies.

OptiCept Technologies ledningsgrupp

Thomas Lundqvist

VD

Född 1969, började arbeta för OptiCept i april 2022 och tillträde som VD i maj 2022. Thomas Lundqvist är i grunden utbildad  civilingenjör med inriktningindustriell ekonomivid Linköpings Universitet och har en Executive MBA examen från EFL, Lunds universitet. Han har mer än 20 års erfarenhet från ledande nyckelpositioner inom teknologi för livsmedelsindustrin, bland annat som Director Group Technical Service på Ecolean AB, Operations Director och Aftermarket Director på JBT AB, samt flertalet positioner på FMC Technologies och Frigoscandia EquipmentThomas har en stark meritlista vad gäller internationell tillväxt och har under sin karriär hjälpt flertalet bolag till ökad försäljning och lönsamhet. Thomas Lundqvist är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare. Thomas Lundqvist äger totalt 6465 aktier i bolaget samt 50 000 teckningsoptioner.

Henrik Heringslack

CTO

Henrik Heringslack, född 1976,  utbildad Civilingenjör inom Maskinteknik och har genom åren fördjupat sig i utbildningar inom Management, Ledarskap och Organisationsutveckling. 20 år av internationell chefs- och ledarskapserfarenhet från R&D-, Operations- och Projektorganisationer har han fokuserat på organisationsutveckling och dess leveranser i enlighet med affärsmålen i företag som Sony Ericsson, Axis Communications och Vestas. Henrik har genom åren applicerat sitt ledarskap i att driva innovativa och expansiva organisationer med fokus på att göra nya teknologier kommersiellt gångbara samt att ansvara för projektinstallationer i flera länder med affärs- och P&L ansvar.

Mats Narfeldt

CFO

Mats Narfeldt, född 1970, har en Internationell Ekonomexamen från Lunds Universitet och företagsekonomistudier vid Universität Passau i Tyskland. Han har erfarenhet från befattningar som controller och ekonomichef/CFO i svenska och utländska bolag, såväl inom koncerner som Mercedes-Benz som inom mindre entreprenörsdrivna bolag. Mats har varit CFO i ArcAroma och OptiFreeze sedan 2020 och i det fusionerade OptiCept sedan 2021.

Fredrik Cedmert

Fredrik Cedmert

COO

Fredrik Cedmert är född 1967 och är utbildad inom teknik och ekonomi. Fredrik har haft ledande positioner inom elektronikindustrin, där han arbetat med att bygga organisationer och supply chains, med ledande befattningar bl.a. inom Sourcing, IT och Supply Chain. Med stor erfarenhet att gå från koncept till färdig produkt i snabbt växande organisationer som t.ex. Flextronics och Jabra, där Fredrik arbetat och bott i bl.a. USA och Asien

Adeel Khan

Adeel Khan, född 1989, är utbildad elektroingenjör med en magisterexamen i elektroteknik med flera certifieringar inklusive lean approach, TPM samt Six Sigma, och även verktyg för processförbättringar med nästan 14 års erfarenhet. Adeel arbetade mestadels inom FMCG inklusive Nestle, i samarbete med Tetra Pak, och nyligen för Ecolean som chef för global teknisk support och tjänster. Del av ett team av specialister som arbetar för att optimera hållbara förpackningar på Ecolean. Samordnad support och service av teknisk och fältservicesupport till europeiska, amerikanska och asiatiska serviceregioner som täcker 30 länder. Adeel har en dokumenterad framgångsrik bakgrund i att arbeta med serviceavtal, och flera olika projekt inklusive kostnadsreduktion, installationer, kundnöjdhet, samarbete med FoU, uppnå hög prestanda från utrustning, ökad effektivitet med fokus på MTBF & MTTR.