OptiCept Technologies styrelse

Styrelsen är bolagets högsta förvaltningsorgan under bolagsstämman. OptiCepts styrelsearbete styrs av gällande lagar och rekommendationer, samt av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen innehåller bland annat regler för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, ekonomisk rapportering och revisionsfrågor.

Instruktionen för den verkställande direktören reglerar sedvanliga områden såsom dennes åtaganden gentemot bolaget och styrelsen, inklusive ansvar för och uppgifter rörande löpande leverans till styrelsen av ändamålsenliga rapporter som är relevanta för fullgörandet av styrelsens bedömningsuppgift rörande bolaget. Verkställande direktören ska tillse att en löpande planering, däribland affärsplaner och budget, utarbetas och föreläggs styrelsen för styrelsens beslut.

Ulf Hagman

Styrelseordförande

Född 1963, styrelseordförande sedan 2021

Utbildning: Jordbruks- och företagsekonomisk utbildning.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Hajelo AB och Top Marketing Group TMG AB. Styrelseledamot i Hajelo Fastigheter AB och Hajelo Invest AB. Styrelseledamot och VD i Tsirolforue Intressenter AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för OptiCept Technologies AB. Styrelseordförande i CodeUnit Solutions International AB, TopVisible AB och RankTrail AB. Styrelseledamot EuroFlorist Sverige AB, Euroflorist Aktiebolag och EuroFlorist Holding AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Ulf Hagman är beroende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Michael Kester

Michael Kester

styrelseledamot

Född 1955, styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: B.sc. inom hortikultur från Rijks Hogere Tuinbouw School Utrecht och Post Doc inom styrelsearbete från Erasmus Governance Institute. 

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i HZPC. Styrelseledamot i Jensen Seeds A/S. Medlem av advisory board i Sjaak van Schie BV och Microflor (MF Hold BV).

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i ABZ Seeds BV. Global Head BU Flower Seeds i Syngenta AG.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Michael Kester är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Eda Demir Westman, Board Member, OptiCept

Eda Demir Westman

Styrelseledamot

Född 1985, Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: Msc Food Technology, Engineering & Nutrition vid Lunds Universitet

Övriga nuvarande befattningar: Innovation Resource Director, Oatly AB, PhD Student, Food Technology, Engineering & Nutrition, Lunds Universitet

Tidigare befattningar (senaste fem åren):Innovation Support Manager, Oatly AB, VP & CDO, OptiCept Technologies AB.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Eda Demir Westman är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Nicklas Margård, Board Member, OptiCept

Nicklas Margård

Styrelseledamot

Född 1969, Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: Msc Business Administration vid Lunds Universitet, Visiting scholar MBA programme vid Concordia University, Montreal.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Corrventa AB och Styrelseledamot i Beneli AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Head of business Area Industry, Volati AB, CEO Tornum Group. Styrelseordförande i St Eriks AB, Styrelseordförande i Ettiketto Group, Styrelseordförande i Scanmast & Mafi AB, Styrelseledamot i Micvac AB

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Nicklas Margård är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Kees Jansen van Rosendaal

Styrelseledamot

Född 1963, Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: B.Sc. i maskinteknik vid Hogeschool Zeeland Vlissingen, B.Sc. i livsmedelsvetenskap och teknologi vid Hogeschool Delft , Business Administration vid Hogeschool Amsterdam.

Övriga nuvarande befattningar: VP Strategic Partnerships för Food Process Solutions Corp., Director of New Product Development för Food Process Solutions Corp., Managing Director Food Process Solutions Europe BV och Faction Support för Waterschap Scheldestromen Middelburg.

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  Director of Project Management på Food Process Solutions Corp. (CDN).

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Carlos Fernandez

Styrelseledamot

Född 1970, Styrelseledamot sedan 2024.

Utbildning: B.Sc. Economics & Business, Universidad Autonoma de Madrid, Law Certificate, Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Advanced Industrial Marketing Strategy Course, INSEAD, Executive Board member of the FPME Association, Leadership Development Training, CCL, Strategy and Finance Course, Harvard University, Global Market Management Course, Wharton University.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och VD i Villa Food, Styrelseledamot och Head of Strategy i Persiskin, Vice President, Corporate Access Area för Classis Capital, Sustainability Independent Advisor, JBT Corporation.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Executive Vice President, JBT Corporation, President, Diversified Food & Health.

Innehav i Bolaget (inklusive närstående): Visa innehav

Carlos Fernandez är oberoende i förhållande till bolaget och större ägare.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se