Revisorer

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor