Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. KPMG AB är bolagets revisor. KPMG valdes av årsstämman 2021 för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor hos KPMG är den auktoriserad revisorn David Olow.