Revisorer

Bolagets revisorer är utsedda av bolagsstämman. KPMG AB är bolagets revisor. KPMG valdes av årsstämman 2022 för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor hos KPMG är den auktoriserad revisorn Linda Bengtsson.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se