Certified Adviser

Erik Penser Bank är företagets Certified Adviser.

 

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Telefon: 08-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se