Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 23 november 2022

Årsstämman 2023

Årsstämman kommer att hållas den 25 maj 2023.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat få årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen för OptiCept Technologies AB, Skiffervägen 12, SE-224 78 Lund, eller via e-post till info@opticept.se. För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma senast den 6 april 2023.

Arkiv Bolagsstämmor

Årsstämma 25 maj 2022

Årsstämma 28 juni 2021

Extra bolagsstämma 5 mars 2021

Årsstämma 14 maj 2020

Årsstämma 11 april 2019

Årsstämma 24 april 2018