Bolagsstämmor

Extra Bolagsstämma 15 mars 2024

Arkiv Bolagsstämmor

Extra Bolagsstämma 5 oktober 2023

Årsstämman 8 mars 2023

Extra bolagsstämma 23 november 2022

Årsstämma 25 maj 2022

Årsstämma 28 juni 2021

Extra bolagsstämma 5 mars 2021

Årsstämma 14 maj 2020

Årsstämma 11 april 2019

Årsstämma 24 april 2018

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se