General Meetings

Årsstämma 2022

Årsstämman kommer att hållas den 25 maj 2022.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat få årsstämman kan skriftligen skicka en sådan begäran till bolaget. Begäran ska ställas till styrelsen för OptiCept Technologies AB, Skiffervägen 12, SE-224 78 Lund, eller via e-post till info@opticept.se. För att begäran med säkerhet ska kunna beaktas ska den inkomma senast den 6 april 2022.

Arkiv Bolagsstämmor

Årsstämma 28 juni 2021

Extra bolagsstämma 5 mars 2021

Årsstämma 14 maj 2020

Årsstämma 11 april 2019

Årsstämma 24 april 2018