Bolagsstyrning

Styrningen av OptiCept Technologies AB (publ) grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen samt regler och rekommendationer som följer av Bolagets listning på NASDAQ First North Growth Market samt andra tillämpliga lagar och regler. 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se