Bokslutskommuniké 2021 - OptiCept Technologies

Regulatorisk

Affärerna börjar komma när Corona lättar

Regulatorisk

OptiFreeze delårsrapport 2021-01-01 – 2021-03-31

Regulatorisk

OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020

Regulatorisk

OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020

Regulatory

OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019

Regulatory

OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatory

Årsredovisning 2017