Bokslutskommuniké 2021 - OptiCept Technologies

Regulatorisk

Affärerna börjar komma när Corona lättar

Regulatorisk

OptiFreeze delårsrapport 2021-01-01 – 2021-03-31

Regulatorisk

OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020

Regulatorisk

OptiFreeze publiserar årsredovisning för 2020

Regulatory

OptiFreeze publicerar årsredovisning för 2019

Regulatory

OptiFreeze årsredovisning för 2018

Regulatory

Årsredovisning 2017

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se