Ägarförteckning

Nedan är de tio största aktieägarna per 31 oktober 2021 

 

 

Försäkringsbolaget Avanza Pension8,75%
Nordnet Pensionsförsäkring AB3,69%
Petr Dejmek med närstående2,84%
Railroad Ranch Capital Management LP2,71%
Johan Möllerström med närstående2,39%
Phoon, Pui Yeu (Rei)2,14%
Federico Gomez1,86%
Futur Pension Försäkringaktiebolag1,81%
Kasia Dymek1,78%
PO Rosenquist1,38%