Ägarförteckning

Nedan är de tio största aktieägarna per 1 juli 2021 (exkl. banker och andra förvaltare)

 
Johan Möllerström med närstående6,51%
Petr Dejmek med närstående3,06%
Phoon, Pui Yeu (Rei)2,33%
Federico Gomez2,02%
Kasia Dymek1,94%
Christer Jönsson1,35%
PO Rosenquist1,33%
Gunvald Berger1,20%
Anders Hättmark1,05%
Martin Linde0,90%