Bolagsinformation

Firmanamn: OptiCept Technologies AB

Organisationsnummer: 556844-3914

Säte: Skåne län, Lund kommun

Datum för bolagsbildning: 2011-03-03

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Adress: Skiffervägen 12, 224 78 Lund

Definitioner

I detta gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget”, “OptiCept” eller ”OptiCept Technologies” avses OptiCept Technologies AB med organisationsnummer 556844-3914.