Bolagsinformation

Firmanamn: OptiCept Technologies AB

Organisationsnummer: 556844-3914

Säte: Skåne län, Lund kommun

Datum för bolagsbildning: 2011-03-03

Juridisk form: Publikt aktiebolag

Adress: Skiffervägen 12, 224 78 Lund

Definitioner

I detta gäller följande definitioner om inget annat anges: Med “Bolaget”, “OptiCept” eller ”OptiCept Technologies” avses OptiCept Technologies AB med organisationsnummer 556844-3914.

 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se