Corporate Governance

Styrningen av OptiCept Technologies AB (publ) grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen samt regler och rekommendationer som följer av Bolagets listning på NASDAQ First North Growth Market samt andra tillämpliga lagar och regler.