Fusion

Fusionen mellan OptiCept Technologies (namnbyte från OptiFreeze) och ArcAroma registrerades den 21 maj 2021. ArcAroma upplöstes och alla dess tillgångar och förpliktelser överfördes till OptiCept Technologies.