Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAromas VD förvärvar resterande aktier av PL Holding

Pressmeddelande 2021-04-26

PL Holding AB har sedan årsskiftet minskat sitt innehav om 500 500 aktier i ArcAroma och den 23/4 sålde PL Holding de resterande 91 424 aktierna till Johan Möllerström, VD i ArcAroma. Johan Möllerström gör förvärvet via eget bolag och kontrollerar efter förvärvet 2 014 757 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 16,23 procent.  

Det innebär att PL Holding har avvecklat sitt innehav om 500 500 sedan årsskiftet där 409 076 aktier har sålts över marknaden och de sista 91 424 aktierna såldes i fredags till Johan Möllerström. Johan Möllerström har sålt 20 000 aktier vidare till styrelseledamot Per-Ola Rosenqvist på samma villkor. PL Holdings huvudägare Pär Henriksson har efter affären 103 500 aktier privat i ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se