Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan ArcAroma och OptiFreeze

Pressmeddelande 18 maj 2021

Bolagsverket har lämnat tillstånd till OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) (Nasdaq First North Growth Market: OPTI) att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) och OptiFreeze.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen fredagen den 21 maj 2021. I samband med registreringen av fusionen kommer ArcAroma att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till OptiFreeze.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i ArcAromas aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i ArcAroma erhålls 0,50 nya aktier i OptiFreeze. ArcAromas aktieägare beräknas erhålla aktier i OptiFreeze, dvs. fusionsvederlaget, den 25 maj 2021. ArcAromas aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av fraktioner den 27 maj – 4 juni 2021. ArcAromas aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av fusionen.

Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

E-post: johan.mollerstrom@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspännings-generator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se