Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

dynaCEPT® kör med full kapacitet i Qingdao

Pressmeddelande 2018-06-12 dynaCEPT® anläggningen hos ArcAromas befintliga kund i Qingdao uppnår nu full kapacitet. De lokala installationerna hos reningsverket, som har stöd för två dynaCEPT®-linjer, har nu uppgraderats bland annat avseende pumpar och kvarnar. Optimeringen har gett önskade resultat avseende såväl effektivisering som ökad driftsäkerhet. Vi kan nu inleda marknadsföring i Kina på allvar med denna lokala referens som stöd. Varierande flöden och en ojämn kvalitet på det slam som skall behandlas i dynaCEPT®- linjerna har lett till ojämna resultat och även vissa driftsstörningar. ArcAroma beslutade därför att göra en genomgripande uppgradering av infrastrukturen i anläggningen. Bland annat har pump- och kvarnutrustning byggts om för att säkerställa flöde och partikelstorlek. Ombyggnaden har gett ett omedelbart resultat i form av en ökad driftssäkerhet och en reproducerbar, jämn effektivisering av produktionen. Effektiviseringen ligger nu stabilt i nivå med vår kunds och våra egna förväntningar. Anläggningen körs sedan en månad tillbaka i obemannad kontinuerlig drift dygnet runt. – Tidigare planerade kundbesök och demonstationskörningar kan nu återupptagas. Vi har en bra referensanläggning lokalt i Kina och vi har stress-testat vår organisation. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot att träffa nya potentiella kunder i Kina och att kunna demonstrera dynaCEPT® och alla dess fördelar, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. Arbetet med anläggningen vid reningsverket i Qingdao har tydligt visat på vikten av ArcAromas lokala närvaro i regionen. Arbetet i Qingdao har också medfört att ArcAromas organisation i Kina blivit mer sammansvetsad med moderbolaget i Lund och den supportorganisation som byggts upp.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 08.30.