Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

dynaCEPT® kör med full kapacitet i Qingdao

Pressmeddelande 2018-06-12 dynaCEPT® anläggningen hos ArcAromas befintliga kund i Qingdao uppnår nu full kapacitet. De lokala installationerna hos reningsverket, som har stöd för två dynaCEPT®-linjer, har nu uppgraderats bland annat avseende pumpar och kvarnar. Optimeringen har gett önskade resultat avseende såväl effektivisering som ökad driftsäkerhet. Vi kan nu inleda marknadsföring i Kina på allvar med denna lokala referens som stöd. Varierande flöden och en ojämn kvalitet på det slam som skall behandlas i dynaCEPT®- linjerna har lett till ojämna resultat och även vissa driftsstörningar. ArcAroma beslutade därför att göra en genomgripande uppgradering av infrastrukturen i anläggningen. Bland annat har pump- och kvarnutrustning byggts om för att säkerställa flöde och partikelstorlek. Ombyggnaden har gett ett omedelbart resultat i form av en ökad driftssäkerhet och en reproducerbar, jämn effektivisering av produktionen. Effektiviseringen ligger nu stabilt i nivå med vår kunds och våra egna förväntningar. Anläggningen körs sedan en månad tillbaka i obemannad kontinuerlig drift dygnet runt. – Tidigare planerade kundbesök och demonstationskörningar kan nu återupptagas. Vi har en bra referensanläggning lokalt i Kina och vi har stress-testat vår organisation. Vi ser med tillförsikt och spänning fram emot att träffa nya potentiella kunder i Kina och att kunna demonstrera dynaCEPT® och alla dess fördelar, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. Arbetet med anläggningen vid reningsverket i Qingdao har tydligt visat på vikten av ArcAromas lokala närvaro i regionen. Arbetet i Qingdao har också medfört att ArcAromas organisation i Kina blivit mer sammansvetsad med moderbolaget i Lund och den supportorganisation som byggts upp.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaroma.com   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 08.30.    

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se