Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB genomför förändringar i ledningen

Styrelseordförande PO Rosenqvist mottog idag VD Martin Lindes önskan att lämna sitt uppdrag som VD i Arc Aroma Pure. Bakgrunden är att Martin Linde har accepterat en utnämning som VD i Nordic Food Group AB, en koncern med nästan 800 anställda och en omsättning på ca 1 200 MSEK. I gruppen finns ett antal välkända livsmedelsbolag med vilka Arc Aroma Pure såväl som intressebolaget OptiFreeze har pågående samarbeten med sedan en tid tillbaka. Det senare kommer att förtydligas i ytterligare PM senare. Rekryteringsprocessen har inletts, en kravprofil är under upprättande och styrelsen kommer att inventera sina kontaktnät. Processen kommer att genomföras grundligt utan tidspress, då Martin Linde kommer att kvarstå som VD under rekryteringsprocessen.  

– Det är med stolthet jag ser att bolaget har bockat av ett antal milstolpar i sin lanserings- och utvecklingsplan, bolaget är nu redo att ta det riktigt stora steget framåt. Jag har haft förmånen att leda Arc Aroma Pure i detta arbete och att samarbeta med en grupp dynamiska personer med ett aldrig sinande flöde av innovativa och inspirerande tankar. Det har varit en mycket spännande och intensiv tid med AAP, som är ett bolag med enorm potential och fantastisk framtid. Jag har nu fått ett erbjudande som Koncernchef och VD på Nordic Food Group, ett erbjudande som jag helt enkelt inte kan tacka nej till, säger Martin Linde, avgående VD Arc Aroma Pure.

– Sedan Martin tillträdde 2015 har han haft en central roll som ledare och Arc Aroma Pures ansikte utåt. Martins fokus har varit marknadsföring och att knyta kontakter nationellt och internationellt. Martin och jag har haft ett mycket positivt samarbete inom och vid sidan av ledningsgruppen. Jag beklagar, men samtidigt respekterar jag Martin Lindes beslut att han vill lämna över sitt uppdrag till en ny kraft, samtidigt inser jag att vi nu har ett brohuvud i en koncern som kan bli en än viktigare samarbetspartner. Huvudfokus i den pågående rekryteringen är att hitta en fokuserad och drivande person som är marknads- och resultatorienterad och som har förmågan att leda företaget in i framtiden, avslutar PO Rosenqvist Styrelseordförande Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordförande 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

160317-051_PO

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2016-08-12 kl. 16:00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se