Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

CEPT® generator CE-märkt

CEPT®-generatorn är CE-märkt. Detta betyder att produkten CEPT® kan marknadsföras på bred front inom EU och ytterligare ett antal länder som ratificerar CE-märket. I övriga länder kommer den upprättade dokumentationen och de genomförda testerna att vara avgörande för ett snabbt lokalt godkännande och därmed introduktion på den aktuella marknaden. CE-märkningen är ytterligare en mycket viktig milstolpe för Arc Aroma Pure i den globala lanseringen av CEPT® plattformen som nu pågår.

Som tidigare meddelats genomfördes en frysning av CEPT®plattformens konstruktion för en tid sedan. Efter detta har produkten dokumenterats, granskats, provats och olika verifieringar och/eller valideringar har genomförts. Som alltid vid granskning av nya konstruktioner upptäcks fel och avvikelser där kraven i olika normer eller standarder inte uppnås på korrekt sätt. Därför har ett antal konstruktionsändringar och förbättringar genomförts, vilket också har nämnts i tidigare pressmeddelande. Nu har vi uppnått den överensstämmelse som krävs och garanteras i det ”Intyg om överensstämmelse” som utfärdas. Huvudsyftet med en CE-märkning är att garantera att de produkter som placeras på marknaden är säkra och lämpliga för sin avsedda användning. Pär Henriksson, kvalitetsansvarig, har lett arbetet med stöd av bolagets utvecklingsteam och i enlighet med dotterbolaget bioCEPT Sweden AB:s certifierade ledningssystem för kvalitet i enlighet med ISO 9001.

Att ha CE-märkt en produkt innebär att man garanterar att produkten är redo för att lanseras och att den är tekniskt genomgången och validerad så att den uppfyller alla krav som kan ställas.

”Det känns mycket bra att vi har lycktas med detta. Personalen och våra inhyrda experter har gjort ett oerhört arbete och genomfört detta under mycket stark tidspress. CE-märket har en mycket stor betydelse då det öppnar dörrar ut i Europa och stora delar av övriga världen.  CE-märket är ett bevis, vi har en produkt som uppfyller kraven, den är säker och lämplig för sin avsedda användning. Jag ser framåt med stor tillförsikt, vi har stora planer som inkluderar flera olika marknader och ett antal applikationer”, säger VD Martin Linde.

Ladda ner nyheten som PDF här: AAP CEPT ® CE-märkning 160628.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 070 – 673 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 -463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

 

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se