Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Ny teknik från Lund ska reducera rester av antibiotika i avloppsvatten

Lundaföretaget Arc Aroma Pure AB och ett globalt företag inom vattenrening ska inleda ett samarbete. Arc Aroma Pures teknik innebär att högspänningspulser renar vatten. Syftet är att tillsammans utveckla produkter för rening av avlopps- och processvatten, bland annat reducera bakterier och rester av antibiotika.

Läs hela nyheten