Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Ny teknik från Lund ska reducera rester av antibiotika i avloppsvatten

Lundaföretaget Arc Aroma Pure AB och ett globalt företag inom vattenrening ska inleda ett samarbete. Arc Aroma Pures teknik innebär att högspänningspulser renar vatten. Syftet är att tillsammans utveckla produkter för rening av avlopps- och processvatten, bland annat reducera bakterier och rester av antibiotika.

Läs hela nyheten

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se