Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyemission övertecknad

Under februari och mars 2013 genomförde Arc Aroma Pure AB (publ) en nyemission i vilken anmälningar motsvarande drygt 7,4 MSEK har inkommit. Genom nyemissionen nyemitteras 1 050 000 B-aktier och Arc Aroma Pure tillförs därmed 5 040 000 SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Arc Aroma Pure cirka 200 nya aktieägare. De som tilldelas B-aktier i nyemissionen kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 7 mars 2013.

Läs hela nyheten som pdf

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se