Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Ny teknik från Lund ska reducera rester av antibiotika i avloppsvatten

Lundaföretaget Arc Aroma Pure AB och ett globalt företag inom vattenrening ska inleda ett samarbete. Arc Aroma Pures teknik innebär att högspänningspulser renar vatten. Syftet är att tillsammans utveckla produkter för rening av avlopps- och processvatten, bland annat reducera bakterier och rester av antibiotika.

Läs hela nyheten

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se