Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Nyemission övertecknad

Under februari och mars 2013 genomförde Arc Aroma Pure AB (publ) en nyemission i vilken anmälningar motsvarande drygt 7,4 MSEK har inkommit. Genom nyemissionen nyemitteras 1 050 000 B-aktier och Arc Aroma Pure tillförs därmed 5 040 000 SEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen tillförs Arc Aroma Pure cirka 200 nya aktieägare. De som tilldelas B-aktier i nyemissionen kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 7 mars 2013.

Läs hela nyheten som pdf