Kategorier
Press Regulatoriska Pressmeddelanden

Nytt publiceringsdatum för bokslutskommunikén med proformasiffror för fusionerat bolag – den 16 februari

Pressmeddelande 2021-01-29

Styrelsen i ArcAroma AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2020, som flyttas fram från den 9 februari till den 16 februari. I samband med publiceringen av bokslutskommunikén kommer en proforma balansräkning för det fusionerade bolaget per den 31/12 att presenteras.

ArcAroma väljer att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén till samma dag som OptiFreeze publicerar sin bokslutskommuniké, den 16 februari. Detta görs mot bakgrund av tidigare kommunicerat beslut att styrelserna i ArcAroma och OptiFreeze föreslår ett samgående genom fusion.

I syfte att beskriva den föreslagna fusionens övergripande finansiella effekter, kommer en proforma balansräkning per den 31/12 för det fusionerade bolaget att presenteras i samband med att bokslutskommunikén publiceras den 16 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se