Varför har rödbetsjuice behandlad med juiceCEPT® en mycket mer klar röd färg jämfört med annan rödbetsjuice? Hur kan kall-pressad rödbetsjuice få en mycket längre hållbarhet med juiceCEPT jämfört med vad som är standard idag? I den här videon berättar Ivo Achu Nges, doktor i bioteknik på ArcAroma om hur juice produktion kan förbättras med juiceCEPT®.

Läs mer om juiceCEPT® för ökad extraktion: https://www.arcaroma.com/juicecept/ och förlängd hållbarhet med minimal värmepåverkan med juiceCEPT®plus: https://www.arcaroma.com/juiceceptplus/

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se