Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAromas oliveCEPT® förbättrar produktionen hos Agioi Apostoloi i Grekland

Grekiska Agioi Apostolois olivoljeanläggning har skrivit ett hyresavtal för att ytterligare utvärdera en oliveCEPT®-enhet och med option att köpa enheten efter ett år. I enlighet med avtalet baseras hyresnivån på värdet av den utökade produktionen, vilken bedöms uppgå till mellan 35 000 och 60 000 euro för ArcAromas del. Agioi Apostolois tog sitt beslut efter olivoljeanläggningens framgångsrika resultat under föregående år.

Som ArcAroma kommunicerade i februari kunde den installerade ODIN-enheten halvera extraktionstiden och öka produktionen av Extra Virgin Olivolja (EVOO) med 10% för Agioi Apostoloi i Grekland. Under det kommande produktionsåret kommer oliveCEPT®-enheten vara i drift under hela säsongen, det vill säga cirka 3-4 månader. Under den här perioden kommer enheten att bevisa sin uthållighet och bekymmersfria drift, samt sin förmåga att nå stabila resultat under svåra förhållanden.

Avtalet mellan ArcAroma och Agioi Apostoloi är ett hyresavtal med option att köpa enheten efter ett år. Kunden har två identiska produktionslinjer och kommer att investera i en oliveCEPT® per linje efter att en hel produktionssäsong genomförts. Optionspriset för att köpa är i enlighet med avtalet 220 000 euro per enhet.

Agioi Apostolois olivoljeanläggning är mycket modern med den senaste produktions-teknologin, den levererar extremt bra EVOO-kvalitet och har kunnig personal som skapar hög produktionseffektivitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 08.30 CEST.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se