Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma ändrar till ett aktieslag och noterar samtliga aktier

Som tidigare kommunicerats beslutade årsstämman den 17 juni 2020 att ändra bolagsordningen, så att § 6 (Aktieslag) i ArcAromas bolagsordning tas bort och att bolaget därmed framöver endast ska ha ett aktieslag, där alla aktier har lika stort röstvärde. Beslutet innebar således att upphöra med uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B. Stämmans beslut verkställs från den 13 juli 2020 och ArcAromas nya kortnamn blir då AAA och den nya ISIN-koden SE0014609459.

Förslaget att ta bort aktier med olika röstvärde och notera samtliga aktier kom på initiativ av ArcAromas grundare och största ägare, Pär Henriksson.

”Vi vill tacka Pär för hans framsynthet. ArcAroma har uppnått en hög mognadsgrad som bolag, vilket innebär helt rätt tillfälle för huvudägarna att överföra inflytande till våra aktieägare och öppna upp möjligheten för nya tyngre privata och institutionella investerare att investera i bolaget”, säger ArcAromas styrelseordförande Peter Ahlgren.

Som befintlig aktieägare behöver ingenting göras, utan bytet sker automatiskt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande

(+46) 708-15 09 91

Peter.ahlgren@arcaroma.com

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 17.00 CEST.

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se