Kategorier
Aktuellt Press

Dokument inför årsstämman 17 juni 2020

Årsredovisning för räkenskapsåret 201905-201912 och övriga dokument inför årsstämman i ArcAroma AB tillgängliga för nedladdning.

Kallelse till årsstämma i ArcAroma AB (publ) 2020-06-17

Fullmaktsformulär årsstämma 2020-06-17

Valberedningens förslag inför årsstämma 2020-06-17

Styrelsens förslag ersättningsriktlinjer

Bolagsordning ArcAroma AB 20200617

Jämförelse befintlig och föreslagen bolagsordning

ArcAroma Bilaga1 Villkor TO1B

ArcAroma Bilaga2 Villkor TO2B

Årsredovisning 20190501-20191231

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se