Kategorier
Aktuellt Press

Dokument inför årsstämman 17 juni 2020

Årsredovisning för räkenskapsåret 201905-201912 och övriga dokument inför årsstämman i ArcAroma AB tillgängliga för nedladdning.

Kallelse till årsstämma i ArcAroma AB (publ) 2020-06-17

Fullmaktsformulär årsstämma 2020-06-17

Valberedningens förslag inför årsstämma 2020-06-17

Styrelsens förslag ersättningsriktlinjer

Bolagsordning ArcAroma AB 20200617

Jämförelse befintlig och föreslagen bolagsordning

ArcAroma Bilaga1 Villkor TO1B

ArcAroma Bilaga2 Villkor TO2B

Årsredovisning 20190501-20191231