Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

CEPT® patent beviljas i Kanada

Pressmeddelande 2018-05-17 Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) kommer att beviljas patent i Kanada. AWA, bolagets rådgivare avseende patent, har meddelat att det kanadensiska patentverket nu har utfärdat ett så kallat ”Noice of Allowance”. Detta innebär att patentverket har för avsikt att bifalla ArcAromas patentansökan nummer 2 720 712. Denna viktiga patentansökan är grundbulten i ArcAromas patentportfölj som nu alltså beviljas även för Kanada som är en viktig marknad för grön teknik. Den aktuella patentansökan avser den patentfamilj som beskriver konceptet bakom den unika CEPT® generatorn och dess moduluppbyggnad med optisk synkronisering av flera generatormoduler. En lösning som ger kostnadseffektiv, redundant och modulär lösning med mycket låga förluster. Enligt det koncept som beskrivs i patentansökan kan CEPT® generatorn ge användaren i stort sett fullständig kontroll over samtliga pulsparametrar även dynamiskt. Kanada är ett land med en tydlig grön profil och därmed en viktig marknad för ArcAroma. Sverige har en tradition av tätt samarbete med Kanada och kanadensiska företag. Mest välbekant är förmodligen det breda och omfattande samarbetet inom programmet ”Hållbara städer”. Kanada är också en viktig väg in i Nordamerika. – Det är glädjande att en av våra viktigaste uppfinningar nu kommer att beviljas patent även i Kanada. Godkännandet inte bara stärker vår patentportfölj ytterligare utan öppnar också dörren till en ny viktig marknad. Kanada är ett land som ligger Sverige nära på många sätt, man är föregångare inom grön teknik och en god handelspartner. Nu kan ArcAroma börja bearbeta Kanada, följa upp våra leads och förfrågningar även här, säger Johan Möllerström, CEO at ArcAroma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 8.30.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se