Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

CEPT® patent beviljas i Kanada

Pressmeddelande 2018-05-17 Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) kommer att beviljas patent i Kanada. AWA, bolagets rådgivare avseende patent, har meddelat att det kanadensiska patentverket nu har utfärdat ett så kallat ”Noice of Allowance”. Detta innebär att patentverket har för avsikt att bifalla ArcAromas patentansökan nummer 2 720 712. Denna viktiga patentansökan är grundbulten i ArcAromas patentportfölj som nu alltså beviljas även för Kanada som är en viktig marknad för grön teknik. Den aktuella patentansökan avser den patentfamilj som beskriver konceptet bakom den unika CEPT® generatorn och dess moduluppbyggnad med optisk synkronisering av flera generatormoduler. En lösning som ger kostnadseffektiv, redundant och modulär lösning med mycket låga förluster. Enligt det koncept som beskrivs i patentansökan kan CEPT® generatorn ge användaren i stort sett fullständig kontroll over samtliga pulsparametrar även dynamiskt. Kanada är ett land med en tydlig grön profil och därmed en viktig marknad för ArcAroma. Sverige har en tradition av tätt samarbete med Kanada och kanadensiska företag. Mest välbekant är förmodligen det breda och omfattande samarbetet inom programmet ”Hållbara städer”. Kanada är också en viktig väg in i Nordamerika. – Det är glädjande att en av våra viktigaste uppfinningar nu kommer att beviljas patent även i Kanada. Godkännandet inte bara stärker vår patentportfölj ytterligare utan öppnar också dörren till en ny viktig marknad. Kanada är ett land som ligger Sverige nära på många sätt, man är föregångare inom grön teknik och en god handelspartner. Nu kan ArcAroma börja bearbeta Kanada, följa upp våra leads och förfrågningar även här, säger Johan Möllerström, CEO at ArcAroma. För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 8.30.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se