Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure anställer kinesisk ingenjör för utveckling av biogasmarknaden i Kina

Pressmeddelande Lund den 15 februari 2017  

Arc Aroma Pure AB (publ) (”AAP”) anställer sin första kinesiska ingenjör, Stone Wang, för att fortsätta utveckla marknaden i Kina. Stone Wang kommer främst att arbeta med Qingdao Water Ltd, AAP:s första kommersiella avtal i Kina som tecknades och offentliggjordes den 22 september 2016. Avtalet avser installation och utvärdering av en CEPT®-anläggning i ett av Kinas större reningsverk, i Qingdao, med syfte att öka effektiviteten.

Stone Wang är utbildad miljö- och kemiingenjör från Shanghai, som från januari 2017 är anställd vid AAP:s dotterbolag i Kina. Rekryteringen av Stone Wang är en del i bolagets strategi att fortsätta utveckla den kinesiska marknaden. Lennart Huss, tidigare VD för Purac Environmental Systems Ltd kontor i Kina, är mentor åt Stone Wang i arbetet framöver. Lennart kommer bidra med sin breda erfarenhet kring utveckling av kinesiska affärsrelationer.

  • Stone Wang kommer in i rätt fas, då vi via Qingdao Water nyligen tecknade vårt första kommersiella avtal på den kinesiska marknaden. Jag är övertygad om att Stone med sin ingenjörsexpertis inom miljö och kemiteknik kommer att vara starkt bidragande i utvecklingen av befintliga och potentiella kunder på den kinesiska marknaden, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

Avtalet med Qingdao Water som tecknades den 22 september 2016, har ett värde av 3,8 miljoner CNY (4,9 MSEK) och avser installation och kundanpassning av en CEPT®-anläggning till ett reningsverk i Qingdao, för att öka effektiviteten i verket. Qingdao är en stad med cirka nio miljoner invånare, där Qingdao Water utvecklar, finansierar och förvaltar vatten- och avloppsanläggningar.

I februari och mars besöker Stone Wang AAP:s huvudkontor i Lund för att under fyra veckor fördjupa sina kunskaper inom CEPT®-teknologin och dess olika applikationsområden.

170215 PM AAP anställd Kina.pdf   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15:e februari 2017 kl. 08.30.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se