Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Martin Linde fullföljer aktieköp i Arc Aroma Pure AB (publ)

Pressmeddelande 2016-10-11

Martin Linde och Pär Henriksson, grundaren av Arc Aroma Pure, har ett avtal med innebörden att Martin Linde förvärvar 500 000 aktier i Arc Aroma Pure AB av Pärs ägarbolag PL Holding AB. Den 7 oktober 2016 genomfördes den sista transaktionen vilket innebär att parterna nu har fullföljt och uppfyllt sina åtaganden i enlighet med avtalet som tecknades 2015.

”Arc Aroma Pure är just nu ett av de mest spännande bolagen som är noterade på börsen. Som tidigare meddelats har jag valt att gå vidare till andra uppdrag, trots detta är min tro på bolaget stark. Som jag nämnde i PM vid mitt senaste aktieköp i september, har vi tillsammans tagit flera viktiga steg, Arc Aroma Pure står nu riktigt nära ett kommersiellt genombrott”, säger Martin Linde.

”Jag är imponerad över Martin Lindes engagemang och hans gärning som VD i bolaget. Ni som följer AAP har sett tydliga bevis på detta. Att han finns kvar i närkretsen kring bolaget både som rådgivare och som storägare, trots att han accepterat andra utmaningar, gör mig glad. Bolagets målbild är klar, marknadsaktiviteter pågår i ett antal länder, viktiga utvärderingsprojekt är igång eller under uppstart, utvecklingsprojekt är i slutfasen, uppskalning av produktionen pågår i samarbete med underleverantörer, flera viktiga rekryteringar är genomförda och ytterligare är på gång. Med andra ord, vi rustar Arc Aroma Pure för de utmaningar som bolaget nu står inför i samband med den pågående internationella marknadsintroduktionen av CEPT®-plattformen”, säger Pär Henriksson.

161011 PM Martin Linde fullföljer aktieköp.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, uppfinnare och grundare 0705 – 47 09 85 per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11:e oktober 2016 kl. 08.00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 10 medarbetare och omsatte 1,9 MSEK Q1 2016. www.arcaromapure.se.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se