Kategorier
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Dokument inför årsstämma 11 oktober 2016

Arc Aroma Pures årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 och övriga dokument inför årsstämman, finns nu tillgängliga för nedladdning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

160317-023_PO

www.arcaromapure.se

www.cept.info

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se