Kategorier
Aktuellt

CEPT® presenteras vid världskongress i Slovenien

Arc Aroma Pures VD och grundare Pär Henriksson, har bjudits in för att presentera CEPT®vid 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies. Ett möte som kommer att äga rum i Portorož, Slovenien den 6:e till 10:e september. Mötet arrangeras med avsikt att föra samman människor från olika discipliner och som har mångsidig expertis som är involverade i grundforskning eller utvecklar applikationer baserade på elektroporation och/eller användning av pulserande elektriska fält av hög intensitet. Syftet är att skapa en miljö som stimulerar tvärvetenskaplig interaktion och för att presentera de senaste landvinningarna.

Presentationen har titeln ”Increased biogas yield with Closed Environment PEF Treatment (CEPT) by Arc Aroma Pure AB”. Pär Henriksson kommer att berätta om sin forskning och utveckling som pågått under mer än 20 år och lett fram till det patenterade CEPT®-konceptet. Han kommer att berätta om bioCEPT® och de resultat som har erhållits i olika tester samt om de överraskande goda erfarenheterna som redan registrerats vid anläggningen i Klippan där det inte bara handlar om en kraftigt ökad biogasproduktion utan även andra driftsfördelar och kapacitetsförbättringar. I samband med mötet kommer även spin off projekt som OptiFreeze AB och oliveCEPT™ att beröras. Medarbetare från intressebolaget OptiFreeze AB kommer att presentera en poster med sina senaste fynd.

Såväl Arc Aroma Pure AB som OptiFreeze AB har representanter från respektive marknadsavdelning på plats i en utställning i anslutning till kongressen. I en gemensam monter kommer medarbetarna att presentera bolagen, produkterna och knyta kontakter med kongressdeltagarna som kommer från alla världsdelar.

”Jag är både stolt och hedrad och har accepterat inbjudan att presentera Arc Aroma Pure och vår unika CEPT®-plattform. Förutom bioCEPT® kommer jag att passa på att berätta om våra fantastiska resultat i Klippan och de oliveCEPT™-anläggningar som nu slutmonteras för levereras till Spanien inom kort. Vid mötet finns ledande forskargrupper och företag från hela världen representerade. Jag vet att vår CEPT® är unik, vi har kommit långt. Vi har flera industriella anläggningar igång. Vi har erfarenheter från fullskalig drift och en rullande produktion. Vi har också möjlighet att leverera kraftfulla labCEPT-utrustningar som kan hjälpa forskare runt om i världen, en utrustning som ger användaren möjlighet att applicera tekniken inom nya områden utan att behöva dras med kapacitetsproblem eller icke-flexibla system. Jag är övertygad att det finns ett stort intresse, för oss är det inte längre forskning. Vi har en kommersiell fullt fungerande produkt som körs ute i verkligheten med förbluffande resultat.”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf. Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se