Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure startar serieproduktion av CEPT® system

Arc Aroma Pure AB (publ.) genomför nu en teknisk upphandling av tillverkning av CEPT® generatorer. Tillverkningen kommer delvis att utföras i Kina men också i närområdet av utvalda underleverantörer. Totalt kommer ca 200 kretskort att tillverkas i denna första serie vilken räcker till en provserie om 25 generatorrack. Dessa kommer att användas i befintliga bioCEPT® system men också i de oliveCEPT™ system avseende vilka avtal tecknades om nyligen. Leverans kommer att ske i mitten på augusti.

Under det senaste halvåret har bolagets tekniker fokuserat på generatorn och finslipat olika tekniska lösningar. Som nämnts i tidigare kommunikation har AAP tagit över konstruktionsarbetet helt från en underleverantör. Ett intensivt och fokuserat arbete har medfört att konstruktionen har förbättrats på ett flertal punkter och genomgått omfattande interna tester i såväl vårt elektroniklaboratorium, i vår bioCEPT® med relevant substrat som ute i producerade anläggningar. De lyckade testerna är en viktig milstolpe för bolaget och har lett till en ”design freeze”. Vi har nu startat upp en pilotproduktion i som delvis sker i Asien men också med stöd av kompetenta underleverantörer i regionen. Parallellt med detta tillverkar vi internt ett antal generatorer i egen regi för ytterligare försök. När CEPT® generatorerna har levererats, slutmonterats och testats kommer de befintliga anläggningarna att uppgraderas. Generatorerna kommer också att användas i de oliveCEPT™ anläggningar som skall levereras med början i aug/sept. Vidare kommer leverans att ske till OptiFreeze för användning i OptiCept™ samt för intern applikationsutveckling.

”Vi har nu nått en viktig milstolpe. Ett hårt och fokuserat arbete har lett till en robust och kostnadseffektiv konstruktion. CEPT® generatorn uppfyller nu vår kravspecifikation med råge. Det har varit slitsamt och vår tidplan har varit pressad men nu är det klart. Detta innebär att vi nu beslutat om en konstruktionsfrysning, genomfört en upphandling och startat upp produktionen. Produktionen gör det möjligt för oss att uppgradera våra olika befintliga system under sensommaren, genomföra nyinstallationer och komma vidare i applikationsutvecklingen. Vår nya generator är extremt kompakt, flexibel och kraftfull. Vad jag vet finns det inget system i världen som kan mäta sig med vår skapelse.”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD

Tel: 046 – 271 83 81

E-post: per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

PO Rosenqvist, ordf

Tel: 0705 – 50 03 86

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten.www.arcaromapure.se.

Ladda ner som pdf.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se