Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q2 2013-08-01 – 2013-10-31 Arc Aroma Pure AB (publ)

Sammanfattning av Q2- 2013/14 Följande sammanfattning avser perioden Q2 2013/2014 med jämförelseperiod Q2 2012/2013.

  • Intäkterna för perioden uppgår till 1613793 SEK (411961 SEK)*
  • Resultatet för perioden uppgår till -204 035 SEK (-210 614 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 6 835 040 SEK varav 5 558 208 i räntebärande placering (2 293 601 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 6 991 000 stycken
  • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30
  • Vinst per aktie -0,03 kr (-0,04 kr)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.   Kommentarer från VD Under verksamhetsårets andra kvartal har Arc Aroma Pure haft fokus på utveckling. Utvecklingen av den nya generationen av CEPT® -generatorer har fortsatt, vi har genomfört hårda tester på de första prototyperna som fanns framme under sensommaren. Vi har också utvecklat delar av styrsystem och övriga komponenter relaterade till CEPT® – generatorn. Utvecklingsarbetet inkluderar såväl hårdvara som kapsling och mjukvara. Den första av tre planerade CEPT® -plattformar har tagits fram och finns i vår verkstad. Enheten är tillverkad efter våra specifikationer helt i rostfritt stål och är utformad som en komplett flyttbar enhet. Den är bestyckad med utvalda komponenter från välkända leverantörer och kan köras med full automatik eller manuellt med full redundans. Plattformen kommer efter slutförda tester och kompletteringar att installeras i en förberedd 20-fots container. IP-portföljen har förstärkts med en ny patentansökan som täcker in flera nya applikationsområden. Arc Aroma Pure har ökat sitt inflytande i intressebolaget Optifreeze AB som utvecklar en patenterad frysteknik, baserad på CEPT® plattformen, som bygger på att ett naturligt antifrysprotein förs in i cellerna hos en grönsak eller en frukt. Substans gör att produkten överlever frysning och efter upptining är den ”levande”, smakar och har samma struktur som en färsk produkt. Optifreeze har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” vilket innebär att bolaget kommer att beviljas patent i USA. Anders Hättmark, styrelseledamot i Arc Aroma Pure, har nu även tillträtt som ordinarie styrelseledamot i Optifreeze. Styrelsen i Optifreeze AB anser att bolaget har kommit så långt att det bör utvecklas på egen hand och ta in kapital för att produktutveckla och påbörja marknadsföring. Förändringar har genomförts i styrelsen, bolaget har nu en operativ styrelse som anpassats till bolagets fokus som är att genomföra sälj- och marknadsaktiviteter. Grundaren, Pär Henriksson, blev inbjuden att presentera CEPT® -plattformen och erhållna resultat vid ett internationellt symposium i Karlsruhe. Presentationen mottogs med stort intresse, vi konstaterar att Arc Aroma Pure ligger i absoluta framkanten såväl tekniskt som avseende genomförda försök. Bolaget har nu inlett marknadsintroduktionen av CEPT® plattformen. Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort. Det är en mycket spännande tid som Arc Aroma Pure AB har framför sig. Marknaden visar stort intresse inom flera områden där CEPT®- tekniken kan komma till stor nytta. Fokus är givetvis fortfarande att färdigställa CEPT®- plattformen för biogasindustrin, samtidigt påbörjas arbetet mot marknaden med möten och diskussioner med såväl samarbetspartners som slutkunder. Styrelsen följer utvecklingen noga för att ha beredskap att ta rätt strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Lund 2013-10-31 Pär H Henriksson VD Läs hela rapporten här.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se