Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport Q2 2013-08-01 – 2013-10-31 Arc Aroma Pure AB (publ)

Sammanfattning av Q2- 2013/14 Följande sammanfattning avser perioden Q2 2013/2014 med jämförelseperiod Q2 2012/2013.

  • Intäkterna för perioden uppgår till 1613793 SEK (411961 SEK)*
  • Resultatet för perioden uppgår till -204 035 SEK (-210 614 SEK)
  • Likvida medel uppgick till 6 835 040 SEK varav 5 558 208 i räntebärande placering (2 293 601 SEK)
  • Antal aktier uppgår till 6 991 000 stycken
  • 200 000 teckningsoptioner med löptid till 2015-12-30
  • Vinst per aktie -0,03 kr (-0,04 kr)
*) I Intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.   Kommentarer från VD Under verksamhetsårets andra kvartal har Arc Aroma Pure haft fokus på utveckling. Utvecklingen av den nya generationen av CEPT® -generatorer har fortsatt, vi har genomfört hårda tester på de första prototyperna som fanns framme under sensommaren. Vi har också utvecklat delar av styrsystem och övriga komponenter relaterade till CEPT® – generatorn. Utvecklingsarbetet inkluderar såväl hårdvara som kapsling och mjukvara. Den första av tre planerade CEPT® -plattformar har tagits fram och finns i vår verkstad. Enheten är tillverkad efter våra specifikationer helt i rostfritt stål och är utformad som en komplett flyttbar enhet. Den är bestyckad med utvalda komponenter från välkända leverantörer och kan köras med full automatik eller manuellt med full redundans. Plattformen kommer efter slutförda tester och kompletteringar att installeras i en förberedd 20-fots container. IP-portföljen har förstärkts med en ny patentansökan som täcker in flera nya applikationsområden. Arc Aroma Pure har ökat sitt inflytande i intressebolaget Optifreeze AB som utvecklar en patenterad frysteknik, baserad på CEPT® plattformen, som bygger på att ett naturligt antifrysprotein förs in i cellerna hos en grönsak eller en frukt. Substans gör att produkten överlever frysning och efter upptining är den ”levande”, smakar och har samma struktur som en färsk produkt. Optifreeze har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” vilket innebär att bolaget kommer att beviljas patent i USA. Anders Hättmark, styrelseledamot i Arc Aroma Pure, har nu även tillträtt som ordinarie styrelseledamot i Optifreeze. Styrelsen i Optifreeze AB anser att bolaget har kommit så långt att det bör utvecklas på egen hand och ta in kapital för att produktutveckla och påbörja marknadsföring. Förändringar har genomförts i styrelsen, bolaget har nu en operativ styrelse som anpassats till bolagets fokus som är att genomföra sälj- och marknadsaktiviteter. Grundaren, Pär Henriksson, blev inbjuden att presentera CEPT® -plattformen och erhållna resultat vid ett internationellt symposium i Karlsruhe. Presentationen mottogs med stort intresse, vi konstaterar att Arc Aroma Pure ligger i absoluta framkanten såväl tekniskt som avseende genomförda försök. Bolaget har nu inlett marknadsintroduktionen av CEPT® plattformen. Jag konstaterar att bolaget i stort följer uppgjord tidsplan och räknar med att vi kör i full industriell skala tillsammans med utvalda samarbetspartners inom biogasbranschen inom kort. Det är en mycket spännande tid som Arc Aroma Pure AB har framför sig. Marknaden visar stort intresse inom flera områden där CEPT®- tekniken kan komma till stor nytta. Fokus är givetvis fortfarande att färdigställa CEPT®- plattformen för biogasindustrin, samtidigt påbörjas arbetet mot marknaden med möten och diskussioner med såväl samarbetspartners som slutkunder. Styrelsen följer utvecklingen noga för att ha beredskap att ta rätt strategiska beslut om vilket eller vilka applikationsområden som bolaget skall fokusera på i nästa skede. Lund 2013-10-31 Pär H Henriksson VD Läs hela rapporten här.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se