Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Dokument inför årsstämman 16 oktober 2018

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 och övriga dokument inför Årsstämman i Arc Aroma Pure AB (AAP) tillgängliga för nedladdning.  

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se