Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

VD Martin Lindes presentation på Aktiedagen

Se Arc Aroma Pure AB:s VD Martin Lindes presentation från Aktiedagen i Stockholm den 2 maj 2016   Länk till Martin Lindes presentation från Aktiedagen i Stockholm den 2 maj 2016: http://aktiespararna.fnf.nu/player/clip/2894   För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se