Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Organisationsförstärkning

Arc Aroma Pure AB har förstärkt organisationen genom att anställa två personer. Bolaget behöver fler resurser då det gått in i en marknadsfas och räknar med ett antal genombrott inom de närmaste månaderna.

Thord Olsson har mer än 35 års erfarenhet av bland annat produkt- och kvalitetsutveckling inom försvarsindustrin och inom medicinteknik. Thord är civilingenjör i teknisk fysik från LTH och kommer initialt att arbeta som projektledare inom kvalitetssäkring och produktion.

Anneh Arap Soi (Anna) har god erfarenhet av att arbeta i ett publikt bolag. Anna kommer bland annat att ansvara för bolagets finansiella rapporter, extern och intern redovisning samt hålla kontakt med revisorer och AktieTorget. Både Thord och Anna har tillträtt sina tjänster.

–          Thord och Anna är kända ansikten för mig, vi har arbetat tillsammans i olika projekt och konstellationer inom exempelvis medicinteknik under många år. Det känns tryggt att bolaget lyckats knyta till sig erfarna och kunniga personer som förstärker bolaget nu när vi går in i en marknadsfas. Vi står inför ett antal positiva genombrott och arbetsbördan är stor – det aktuella tillskottet gör skillnad, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB, 070 – 547 09 85, per@arcaromapure.se.

PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 550 03 86, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Ladda ner som pdf.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se