Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB har ingått avtal om utvärdering och försäljning av CEPT®-plattform

Arc Aroma Pure AB (AAP) har ingått ett avtal med BroGas AB som driver en biogasanläggning utanför Visby på Gotland. Syftet är att utvärdera CEPT®-plattformen på BroGas biogasanläggning och genomföra en kommersiell affär. Om en kommersiell affär genomförs uppgår ordervärdet till drygt 5 miljoner kronor. Driftsättning planeras under 2014.

Arc Aroma Pure AB ser fram emot ett samarbete med BroGas, inte minst för att BroGas biogasanläggning är mycket välskött och besitter stor kompetens. AAP kommer, i samarbete med BroGas, att vidareutveckla företagets CEPT®-plattform. Samtidigt strävar BroGas efter att öka effektiviteten i biogasproduktionen, tillsammans kommer bolagen att utvärdera och analysera CEPT®-plattformens positiva effekter i biogasproduktionen.

Det ingår också i avtalet att BroGas kommer att assistera och medverka vid besök och visningar för framtida kunder och intressenter, anläggningen kommer därför att vara en viktig demo-site i framtiden. Vid sidan om detta har AAP rätt att använda den inbyggda funktionen för fjärråtkomst för att möjliggöra visning av en anläggning i drift vid den fortsatta marknadsföringen. Som kompensation har BroGas erbjudits ett lägre pris om bolagen väljer att genomföra en kommersiell affär. Normalt skall prissättningen baseras på en återbetalningstid som är mindre än 36 månader vilket motsvarar värdet av den effektivisering av biogasproduktionen som en förbehandling med CEPT®-plattformen innebär.

”Jag ser fram emot ett bra samarbete där vi båda kan ha stor nytta av varandra. BroGas känns som rätt partner. Jag är övertygad om att vi får en demonstrationsanläggning som våra intressenter gärna besöker samtidigt som BroGas kan effektivisera sin biogasproduktion och nå ännu bättre lönsamhet. Efter att ha genomfört storskaliga tester på en biogasanläggning i Skåne har vi tillverkat de första tre industriella CEPT®-plattformarna och det är ett stort steg framåt för bolaget att vi nu kan inleda ett samarbete med ytterligare en pålitlig och professionell partner, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.”

Arc Aroma Pure AB har genomfört storskaliga tester på en biogasanläggning i Skåne och konstaterat att plattformen leder till påtagliga förbättringar av effektiviteten samtidigt som tekniken möjliggör att nya substrat kan användas i biogasproduktionen. Vidare tyder testerna på att CEPT®-plattformen i framtiden kan komma att ersätta den dyra och energikrävande värmebaserade hygieniseringen.

”Vi vill ligga i framkant när det gäller biogasproduktion och tror på den grundteknik CEPT®-plattformen bygger på. Därför har vi stora förhoppningar att installationen leder till en tydlig ökning av biogasproduktionen, säger Magnus Ahlsten, Styrelseordförande BroGas.

Företagens samarbete kommer att starta i april och driftsättning av CEPT®-plattformen planeras ske under 2014. Utvärderingsfasen beräknas vara klar under hösten 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB Tel: 046 271 8381 E-post: per@arcaromapure.se PO Rosenqvist, Ordförande Arc Aroma Pure AB Tel: 070 – 55 00 386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Rickard Hansson, VD BroGas AB Tel: 070 836 09 80 rickard.hansson@brogas.se Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Om BroGas AB: BroGas äger och driver en biogasanläggning belägen på Gotland, ca en mil utanför Visby. Produktionskapacitet är idag drygt 20 GWh per år. Anläggningen är planerad för en möjlig utbyggnad till ca 35 GWh. Substratmixen består i huvudsak av slakteriavfall, rotfrukter, majsensilage samt flyt- och fastgödsel. Projektering för framtida mottagning av sorterat matavfall pågår. Producerad gas levereras idag till Arla Foods (för värme till ångproduktion) och Biogas Gotland (för uppgradering till fordonsgas) via en ca 8 km lång gasledning.

 Ladda ner nyhet som pdf

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se