Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Investerarträff – Stockholm 120221 12:00

Martin Hagbyhn (styrelseordförande) och Pär Henriksson (grundare och styrelseledamot) i Arc Aroma Pure AB (publ). Ovanstående kommer att informera om bolagets bakgrund, framtid samt om den aktuella nyemissionen inför den planerade listningen på AktieTorget. Datum: Torsdagen den 21 februari 2013, kl. 12.00 Plats: Scandic Anglais Humlegårdsgatan 3, Stockholm Evenemanget är gratis och det bjuds på en god lunch! Läs inbjudan i sin helhet   Anmälan: E-post: anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se