2020-11-06, 07.57 (CET)

Delårsrapport kvartal 3. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor

Regulatorisk


 Finansiell sammanfattning 

 

 SEK 

Q3, 2020  Q3, 2019  Q1–Q3, 2020  Q1–Q3, 2019 
Omsättningen för perioden  258 910  36 895  274 800  3 134 257 
Resultatet för perioden  -2 115 266  -1 967 001  -7 402 079  -5 843 022 
Aktiverade utgifter för forskning och utveckling  734 827  517 507  1 950 970  1 300 758 
Likvida medel  27 118 208  17 107 410  27 118 208  17 107 410 
Genomsnittligt antal aktier  12 101 646  10 289 053  11 441 543  10 016 035 
Resultat per aktie*  -0,17  -0,19  -0,65  - 0,58 
 

Kommentarer från VD

OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor

Tre spännande kvartal som med råge uppfyllde mina högt ställda förväntningar, trots att Corona påverkade oss kraftfullt.

OptiFreeze har under årets tredje kvartal arbetat hårt för att färdigställa produkt och metod. Det är med stor glädje vi nu kan bekräfta att både vår metod och vår tekniska utrustning är redo för utrullning. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor och de första behandlande blommorna under varumärket OptiBoostTM kan nu köpas i vissa utvalda butiker.

Vi har under hösten genomfört industriella försök hos De Tulp med syfte att finjustera OptiFreeze anläggning. Försöken har varit mycket lyckade och vi har nu en kapacitet på ca 10 000 rosor per timme, vilket betyder ca 20 milj rosor per år. Vi räknar med att kunna förbättra kapaciteten på kommande maskiner. Vi har just nu två maskiner till under tillverkning i vår kommande modell av modulanpassade anläggningar och vi hoppas göra en installation till innan året är slut.

Ny affärsmodell

En viktig del i lanseringsarbetet är affärsmodellen.

OptiFreeze har i samråd med marknaden valt att anta en affärsmodell i syfte att göra det enkelt för kunden. Vi kommer att erbjuda våra kunder en avtalsmodell där vi ställer ut våra maskiner utan investering från deras sida. Kunden betalar en total summa per behandling. Det vill säga att vi bakar in kostnader för maskin, näringslösning och royalty i ett pris per körd behandling. Priset kommer att motsvara mellan 25 öre och 1 krona per blomma beroende på hur många blommor som får plats i maskinen. Avtal skrivs på tre år och innehåller en minimidebitering.

Det säljs på världsmarknaden ca 40-60 mdr stycken rosor per år.

OptiFreeze beräknar att det kommer att behövas ca 2 000 maskiner för att täcka hela världsmarknaden.

Intäkten per maskin uppskattar bolaget årligen till ca 10 miljoner kr med en bruttovinst på minst 60%

OptiFreeze räknar med att intäkter från den första maskinen kommer under Q4.

Personal

Vi har sedan sommaren stärkt organisationen med fler metodutvecklare och även en sälj-projektledare i syfte att kunna öka takten både på forskning och utrullning.

Jag är även mycket glad över att Eda Demir Westman vVD och Katarzyna Dymek R&D manager är tillbaka från föräldraledighet. Organisationen har därmed stärks betydligt.

OptiDry

Testerna i Tyskland har fortsatt och vi kommer behöva göra tekniska anpassningar av maskinen för att få den kapacitet på bladgrönsaker som vi önskar inför nästa sommarsä­song. Vi hoppas få en order på en anläggning för behand­ling av rotgrönsaker som följd av de framgångsrika tester som gjordes i vintras.

Sticklingar

Som vi tidigare har berättat har vi haft en påverkan av Corona, vi har inte kunnat resa till Kenya beroende på restriktioner och icke gällande försäkringar. Effektiviteten i testerna i Kenya har därför inte varit tillräckliga. För att komma ifatt har vi sedan några veckor tillbaka installerat en anläggning hos Syngenta i De Lier (NL). Behandlingarna har påbörjats i slutet av oktober och de övervakas av Syngentas Global Head of Innovation; Josef Fischer. Utvecklingen fokuseras nu på utvidgning av sorter och arter. Målet är att skapa starkare sticklingar.

Vad gäller skogsprojektet så är det tyvärr omöjligt för oss att genomföra tester i Sydafrika på grund av Corona.

Sammanfattning

Man kan säga att OptiFreeze rusar framåt på flera fronter. Att vi under året trots påverkan av Corona lyckats att komma fram till lansering till slutkund på Snittblommor tycker jag är en bragd! Jag är stolt över organisationen och det vi lyckats att prestera. Framtiden är spännande och vi har alla förutsättningar till att göra den till något bra.

Nästa steg är att förbereda oss organisatoriskt för att kunna hantera kund och konsumentintresset.

Det sista kvartalet kommer att bli lika händelserikt som resten av året och vi ser fram emot ett 2021 som blir året då OptiFreeze lanserar på bred front.

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

OptiFreeze har utvecklat en patenterad teknologi som förlänger hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Metoden bevarar också smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. Bolaget grundades 2011 av LU Innovation, flertalet forskare på Department of Food Technology på Lunds Universitet och ArcAroma AB (publ).

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser, Tel: +46 40 200 250, E-mail: ca@vhcorp.se

 

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020.

Release