2018-03-22, 13.41 (CET)

Rättelse: Ny sidhänvisning i OptiFreezes årsredovisning

Regulatorisk

Sidhänvisningen på sidan 32 under avsnitt "Revisionsberättelse", är ändrad till: "Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 10-31 i detta dokument". (Tidigare version: "sidorna 4-17") 

Lund, 22 mars, 2018
Eda Demir, VD 

Årsredovisning. Pressmeddelande