2020-08-18, 07.51 (CEST)

Q2-2020. Kommersialisering inledd med två spännande avtal på plats

Regulatorisk

Finansiell översikt

KSEK Q2, 3 mån Q1-Q2, 6 mån
2020 2019 2020 2019 Helår 2019
Rörelsens intäkter 626  3 220 1 325 3 892 5 572
Rörelseresultat -3 004 -1 894 -5 285 -3 875 -8 326
Nettoresultat -3 005 -1 895 -5 287 -3 876 -8 328
Balansomslutning 42 876 12 749 42 876 12 749 25 283
Likvida medel 30 491 3 523 30 491 3 523 13 698 
Eget kapital 41 253  11 030 41 253 11 030 22 790
Soliditet, % 96%  87% 96% 87% 90%
Genomsnittligt antal aktier i perioden 11 152 573 9 877 264 11 106 020 9 877 264 10 279 167
Antal aktier vid periodens utgång 12 101 646 9 877 264 12 101 646 9 877 264 11 059 980
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,27 -0,19 -0,48 -0,39 -0,81

Kommentarer från VD

I väntans tider...... är en rubrik som beskriver känslan på OptiFreeze just nu. En blandning av stor hoppfullhet och frustration. Hoppfullheten för att vi får fler och fler bevis på att tekniken fungerar och att vi har ett stort kundintresse. Frustrationen för att Covid-19 har stört lite och gjort att vi inte har kunnat fysiskt vara på plats på projekten.

Avtal på plats

Snittblommor har under sommaren varit en stor framgång då våra tester är fortsatt framgångsrika och vi har skrivit två spännande avtal för utvärdering. Ett på hemmaplan med deTulp dit vi planerar att leverera den första maskinen för kommersiellt bruk i månadsskiftet augusti/september. 

Syftet med installationen är att först testa kapacitet och logistik i industriell skala. Vi behöver veta hur våra maskiner och varuflöden ska optimeras för maximal kapacitet.

Det andra avtalet är i Storbritannien med MM Flowers. MM Flowers är en mycket stark aktör på den stora och välutvecklade engelska marknaden. MM Flowers omsätter ca 1,7 mdr SEK och levererar flera hundra miljoner rosor varje år till bland annat de stora marknadsledande dagligvarukedjorna.

Vi hoppas och tror att dessa två avtal under hösten ska leda till kommersiellt genombrott.

Påverkan av Covid-19

Covid-19 har inte direkt påverkat oss i det dagliga arbetet men reserestriktionerna gör att vi får förseningar:

Vi har inte kunnat resa till Kenya för att få de sista pusselbitarna på plats för sticklingarna. Vi hoppas få allt klart till nästa säsong, som inleds under Q4.

Vi har inte kunnat komma igång med vårt skogsprojekt i Sydafrika eftersom vi måste göra behandlingar på plats.

Vi har fått flytta fram kryddtesterna i Tyskland. Tyvärr kunde vi inte resa i slutet på juni som planerat utan testerna är nu planerade till början på september i stället.
Vi hittar hela tiden vägar kring problemen och ser att vi trots detta kommer att komma i mål med projekten.

 

Stärkta finanser

Under juni genomföres en riktad nyemission där bolaget tillfördes ca 25 milj före emissionskostnader. Syftet var att stärka Bolagets finansiella flexibilitet. 

Emissionslikviden från den Riktade emissionen avses användas till att utveckla OptiFreezes kommersiella kapacitet och accelerera marknadsetableringen av Bolagets teknologi.

Vi är redo!

Vi har fortsatt på vår inslagna väg mot kommersiell framgång och även stärkt våra finanser ytterligare i juni. Vi har verifierat tekniken för sticklingar och rosor med fler framgångsrika tester under vår och sommar.

Jag tillträdde som tillförordnad VD i oktober. Min första tid i OptiFreeze har varit mycket positiv och spännande. OptiFreeze är ett intressant bolag och jag är mycket glad över förtroendet att bli ordinarie VD.

Jag är glad över att Eda Demir Westman kommer tillbaka som vVD och operativ chef under hösten! Edas stora forskningserfarenhet och kunskap om bolaget tillsammans med min kommersiella bakgrund gör att vi tillsammans kommer att vara starka.

Jag är övertygad om att vi tillsammans med vårt starka team på OptiFreeze ska kunna ta bolaget till kommersiell framgång. Vi ser fram emot en spännande höst.

Tack för visat intresse och för att ni följer vår resa.

Lund, 18 augusti, 2020 Ulf Hagman, VD OptiFreeze AB

 

OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. 

 

Notera:

Denna information är sådan information som OptiFreeze AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2020. 
 

Ulf Hagman

CEO 

OptiFreeze AB

ulf.hagman@optifreeze.se

Tel 0733636380

OptiFreeze q2-2020