Kommuniké från årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i OptiFreeze AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer

OptiFreeze inleder samarbete med Prebona AB

Regulatorisk
OptiFreeze kommer att utvärdera Prebonas produkter i kombination med vår unika teknologi för att förhoppningsvis ytterligare förlänga livslängden på blommor och växter.
Läs mer

OptiFreeze har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) har idag godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Spotlight är torsdagen den 14 maj och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fredagen den 15 maj 2020. Styrelsen för OptiFreeze har i samband med listningen upprättat en bolagsbeskrivning som kommer att publiceras på bolagets hemsida senast 14 maj.
Läs mer

OptiFreeze has been approved for listing at Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) has today been approved for listing at Nasdaq First North Growth Market.  The last day of trade at Spotlight will be May 14 and the first day of trade at Nasdaq First North Growth Market will be May 15 2020. The board of directors has produced a company presentation that will be published at the company website latest May 14.
Läs mer

OptiFreeze till Nasdaq First North

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) har idag fått bekräftat att vi uppfyller gällande noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market Sweden.
Läs mer

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.