OptiFreeze skriver utvärderingsavtal i Sydamerika med Flores Funza

OptiFreeze AB har idag tecknat avtal med Flores Funza med syfte att testa hur OptiBoost[TM ]kan användas på snittblommor från Colombia. Målsättningen är att förlänga hållbarheten och minska svinnet.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i OptiFreeze AB (publ)

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, kallas till årsstämma den 28 juni 2021 kl. 10.00 på bolagets kontor, Kalkstensvägen 16, i Lund.
Läs mer

Vägen till framgång för OptiFreeze…

Efter en vår som har minst sagt varit hektisk, vill jag ta tillfället i akt att summera vad som hänt den senaste tiden och även utveckla hur jag ser på framtiden i bolaget. Att Coronapandemin har påverkat många av våra projekt vet vi, men känslan är att det börjar ljusna och vi hoppas på en mer normaliserad höst. Detta kommer leda till att vi får fart i alla projekt och vi tror på goda resultat.
Läs mer

Föreslagna förändringar i OptiFreeze styrelse och ledning

Regulatorisk
Valberedningen i OptiFreeze kommer att föreslå ny styrelse till bolaggstämman 28 juni. Till nya ledamöter föreslås Michael Kester, Erik Silverberg och Ulf Hagman. Samtidigt föreslås omval av Elisabeth Yllfors, Petr Dejmek och Martin Linde. Anders Hättmark och Federico Gomez föreslås som suppleanter. Ulf Hagman föreslås att bli styrelseordförande  och avgår som VD i samband med bolagsstämman om han väljs. Johan Möllerström som har varit VD på ArcAroma fram till fusionen tar då över rollen som VD. Ulf Hagman kommer att fortsätta i en operativ roll i motsvarande omfattning som idag.
Läs mer

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.